Jak proběhl léčivý pobyt

(29.12.2018 – 14.1.2019)

Sraz všech účastníků byl na letišti v Quitu. Bylo nás celkem 8, což bylo optimální.  Na letišti nás čekal i Don Luis. Po velice pěkném přivítání nás dovedl k mikrobusu, který pro nás zajistil a přejeli jsme do města Tena, do hostelu Limon Cocha. Druhý den jsme vyrazili k Donu Luisovi do centra, které je nedaleko Teny. Kousek se jelo taxíkem a dál už se šlo bahnitou cestičkou tak hodinu do džungle. Ubytoval nás ve dvou chatách, které sám pro své návštěvníky postavil. Je třeba zmínit, že splachovací záchod a sprcha s vodou z blízkého potoka pro každý pokojík je nevídaný luxus, který hooodně potěší. Hned první den byla ceremonie. V centru je krásná kruhová místnost pro tento účel. Don Luis po rozlití medicíny na všechny vždy bedlivě dohlížel. Každého si postupně během obřadu k sobě přivolá a provede mu intenzivní očistu. Zpívá mu icaros a hraje na různé nástroje. Ceremonie probíhají až do brzkých ranních hodin. Druhý den s námi probral co viděl během ceremonie a později si s každým privátně promluvil o individuální léčbě, pokud byla zapotřebí. Při druhém oddechovém dni vždy probíhaly tzv. sauny. Člověk si sedl nad hrnec s horkou vodou a léčivými bylinami a pak byl přikryt dekami, které držely teplo a páru z hrnce. Takto se den s ceremonií a oddychový den se saunou střídali až do konce pobytu. Dále Don Luis uvařil speciální medicinu, kterou jsme pili během dne. Také nám udělal přednášku o léčivých bylinách a procházku džunglí. Navštívili jsme posvátný kámen, který byl kousek za chatami, a chodili jsme se koupat do místní lagunky. Po celou dobu pobytu nám vařila pěkně dietně Luisova manželka – Dona Inés, a pomáhali s péčí o nás i syn s dcerou. Během pobytu jsme se záměrně vyhýbali městu. Udělali jsme však výlet do Laguna Azul. Část výpravy, jelikož bylo třeba ještě léčit, zůstala u Luise déle. Zbytek výpravy se po dvou týdnech pobytu buďto vydal domů nebo po výletech. Věříme že každý odjel spokojen.

Chatky u Dona Luise

Místnost pro ceremonie

Don Luis vypráví o léčivých rostlinách

Bylinné sauny

Léčebné centrum

Výhled z chatky na hory

Strom u chatek

Léčivé rostliny

Výlet na Laguna Isla Paicave

Výlet do Misahuallí

Výlet do Misahuallí

Výlet do Laguna Azul

Výlet do Laguna Azul

Odsud už jen pěšky k Luisovi

Západ slunce v centru

Příroda v centru

Příroda v centru

Příroda v centru

Příroda v centru

Příroda v centru